has prepared Sergiy Ryzhuk

Ukrainian Open Powerlifting Championships 2005

Mariupol, 02 - 06 March, 2005.


WOMEN

 -44,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Nataliya Dudka/68		 43,70	100,0	 65,0	115,0	 280,0
 2. Evgeniya Pominchuk/75	 42,40	102,5	 55,0	115,0	 272,5
 3. Iryna Malakhova/86		 43,90	 80,0	 35,0	 87,5	 202,5
squat
 1. Evgeniya Pominchuk/75	 42,40	102,5
 2. Nataliya Dudka/68		 43,70	100,0
 3. Iryna Malakhova/86		 43,90	 80,0
bench press
 1. Nataliya Dudka/68		 43,70	 65,0
 2. Evgeniya Pominchuk/75	 42,40	 55,0
 3. Iryna Malakhova/86		 43,90	 35,0
dead lift
 1. Evgeniya Pominchuk/75	 42,40	115,0
 2. Nataliya Dudka/68		 43,70	115,0
 3. Iryna Malakhova/86		 43,90	 87,5

 

 -48,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Olena Sychanina/79		 47,90	145,0	 75,0	157,5	 377,5
						 att.4 166,0
 2. Oksana Rozmarytsya/71	 47,30	142,5	 70,0	137,5	 350,0
 3. Gabriella Znyk/83		 47,90	125,0	 70,0	137,5	 332,5
 4. Ganna Kunosova/84		 48,00	125,0	 60,0	130,0	 315,0
 5. Olena Voronetska/79		 47,90	100,0	 65,0	115,0	 280,0
 6. Yuliya Karaseva/81		 45,90	 90,0	 55,0	120,0	 265,0
 - Taisiya Kuznetsova/86	 47,80	140,0	 85,0	150,0	   0
squat
 1. Olena Sychanina/79		 47,90	145,0
 2. Oksana Rozmarytsya/71	 47,30	142,5
 3. Gabriella Znyk/83		 47,90	125,0
bench press
 1. Taisiya Kuznetsova/86	 47,80	 85,0
 2. Olena Sychanina/79		 47,90	 75,0
 3. Oksana Rozmarytsya/71	 47,30	 70,0
dead lift
 1. Olena Sychanina/79		 47,90	157,5
 2. Taisiya Kuznetsova/86	 47,80	150,0
 3. Oksana Rozmarytsya/71	 47,30	137,5

 

 -52,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Evgeniya Arkhypenko/83	 52,00	165,0	105,0	175,0	 445,0
 2. Ganna Kadatska/77		 50,50	130,0	 80,0	155,0	 365,0
 3. Tetyana Grytsenko/83	 51,50	142,5	 77,5	145,0	 365,0
 4. Nataliya Didyuk/73		 52,00	125,0	 80,0	150,0	 355,0
 5. Taisiya Pidgirna/86		 51,70	132,5	 67,5	130,0	 330,0
 6. Nataliya Kulynenko/74	 51,90	120,0	 75,0	120,0	 315,0
squat
 1. Evgeniya Arkhypenko/83	 52,00	165,0
 2. Tetyana Grytsenko/83	 51,50	142,5
 3. Taisiya Pidgirna/86		 51,70	132,5
bench press
 1. Evgeniya Arkhypenko/83	 52,00	105,0
 2. Ganna Kadatska/77		 50,50	 80,0
 3. Nataliya Didyuk/73		 52,00	 80,0
dead lift
 1. Evgeniya Arkhypenko/83	 52,00	175,0
 2. Ganna Kadatska/77		 50,50	155,0
 3. Nataliya Didyuk/73		 52,00	 80,0

 

 -56,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Olena Dmytruk/83		 54,40	180,0	125,5OR	180,0	 485,0
 2. Mariya Chepil/70		 55,90	165,0	105,0	172,5	 442,5
 3. Svitlana Kozyupa/87		 55,40	167,5	100,0	160,0	 427,5
 4. Tetyana Kalugina/80		 56,00	157,5	 85,0	145,0	 387,5
squat
 1. Olena Dmytruk/83		 54,40	180,0
 2. Svitlana Kozyupa/87		 55,40	167,5
 3. Mariya Chepil/70		 55,90	165,0
bench press
 1. Olena Dmytruk/83		 54,40	125,5OR
 2. Mariya Chepil/70		 55,90	105,0
 3. Svitlana Kozyupa/87		 55,40	100,0
dead lift
 1. Olena Dmytruk/83		 54,40	180,0
 2. Mariya Chepil/70		 55,90	172,5
 3. Svitlana Kozyupa/87		 55,40	160,0

 

 -60,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Tetyana Prymenchuk/72	 58,80	200,0	135,0	195,0	 530,0
				 att.4 213,0	143,0
 2. Maryana Plaksyva/87		 60,00	200,0	102,5	187,5	 490,0
 3. Nigar Mekhtieva/84		 59,50	190,0	115,0	180,0	 485,0
 4. Kateryna Klymenko/85	 60,00	180,0	130,0	165,0	 475,0
					 att.4 135,0
 5. Svitlana Poplavska/66	 59,70	190,0	100,0	180,0	 470,0
 6. Tetyana Akhmameteva/85	 60,00	180,0	105,0	180,0	 465,0
 7. Iryna Kotendzhy/85		 59,70	150,0	 85,0	160,0	 395,0
 - Inga Zhdanova/71		 60,00	160,0	---,-	---,-	   0
squat
 1. Tetyana Prymenchuk/72	 58,80	200,0
 2. Maryana Plaksyva/87		 60,00	200,0
 3. Nigar Mekhtieva/84		 59,50	190,0
bench press
 1. Tetyana Prymenchuk/72	 58,80	135,0
 2. Kateryna Klymenko/85	 60,00	130,0
 3. Nigar Mekhtieva/84		 59,50	115,0
dead lift
 1. Tetyana Prymenchuk/72	 58,80	195,0
 2. Maryana Plaksyva/87		 60,00	187,5
 3. Nigar Mekhtieva/84		 59,50	180,0

 

 -67,50 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Tetyana Skrypka/87		 67,50	230,0	138,0OR	210,0	 577,5subR
				 att.4 240,5OR
 2. Yuliya Goryachun/83		 65,90	200,0	 95,0	195,0	 490,0
 3. Elizaveta Ivanova/88	 66,80	205,0	102,5	182,5	 490,0
 4. Olena Aprelenko/73		 67,40	185,0	115,0	170,0	 470,0
 5. Nina Savelyeva/73		 65,10	170,0	120,0	170,0	 460,0
 6. Lyudmyla Kulikova/78	 65,40	192,5	 97,5	170,0	 460,0
 7. Nadiya Petrovska/86		 66,00	170,0	110,0	165,0	 445,0
 8. Mariya Ermolenko/82		 65,60	165,0	 85,0	180,0	 430,0
 9. Mariya Gerula/84		 66,50	160,0	100,0	160,0	 420,0
10. Tetyana Voloshchuk/83	 64,60	150,0	 90,0	162,5	 402,5
11. Kateryna Meleshko/82	 62,80	165,0	 82,5	140,0	 387,5
 - Alina Petrosova/83		 65,10	200,0	---,-	---,-	   0
squat
 1. Tetyana Skrypka/87		 67,50	230,0subR
 2. Elizaveta Ivanova/88	 66,80	205,0
 3. Yuliya Goryachun/83		 65,90	200,0
bench press
 1. Tetyana Skrypka/87		 67,50	138,0OR
 2. Nina Savelyeva/73		 65,10	120,0
 3. Olena Aprelenko/73		 67,40	115,0
dead lift
 1. Tetyana Skrypka/87		 67,50	210,0
 2. Yuliya Goryachun/83		 65,90	195,0
 3. Elizaveta Ivanova/88	 66,80	182,5

 

 -75,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Lesya Gumynska/80		 70,70	235,0	135,0	235,0	 605,0
 2. Ganna Starodubtseva/83	 74,50	220,0	135,0	212,5	 567,5
 3. Ulyana Pikhunyk/86		 71,20	185,0	127,5	182,5	 495,0
 4. Viktoriya Mishchenko/86	 70,30	162,5	 95,0	162,5	 420,0
 5. Lesya Potapenko/83		 68,20	150,0	 70,0	130,0	 350,0
 - Ganna Avvakumova-Vaseneva/86 70,60	220,0	120,0	210,0	   0
squat
 1. Lesya Gumynska/80		 70,70	235,0
 2. Ganna Avvakumova-Vaseneva/86 70,60	220,0
 3. Ganna Starodubtseva/83	 74,50	220,0
bench press
 1. Lesya Gumynska/80		 70,70	135,0
 2. Ganna Starodubtseva/83	 74,50	135,0
 3. Ulyana Pikhunyk/86		 71,20	127,5
dead lift
 1. Lesya Gumynska/80		 70,70	235,0
 2. Ganna Starodubtseva/83	 74,50	212,5
 3. Ganna Avvakumova-Vaseneva/86 70,60	210,0

 

 -82,50 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Keteryna Boroday/83		 78,40	248,0OR	145,0	210,0	 602,5
 2. Inna Borsalo/86		 75,30	172,5	 85,0	170,0	 427,5
 - Galyna Lysenko/57		 82,50	165,0	 77,5	145,0	   0
squat
 1. Kateryna Boroday/83		 78,40	248,0OR
 2. Inna Borsalo/86		 75,30	172,5
 3. Galyna Lysenko/57		 82,50	165,0
bench press
 1. Kateryna Boroday/83		 78,40	145,0
 2. Inna Borsalo/86		 75,30	 85,0
dead lift
 1. Kateryna Boroday/83		 78,40	210,0
 2. Inna Borsalo/86		 75,30	170,0
 3. Galyna Lysenko/57		 82,50	145,0

 

 -90,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Inna Orobets/71		90,00	255,0	173,0OR	217,5	 645,0
				att. 4 260,5OR	180,0
 2. Ganna Lytvyn/83		 88,50	227,5	130,0	180,0	 537,5
 - Nataliya Minzyanova/63	 89,60	150,0	 90,0	180,0	   0
squat
 1. Inna Orobets/71		 90,00	255,0
 2. Ganna Lytvyn/83		 88,50	227,5
bench press
 1. Inna Orobets/71		 90,00	173,0OR
 2. Ganna Lytvyn/83		 88,50	130,0
 3. Nataliya Minzyanova/63	 89,60	 90,0
dead lift
 1. Inna Orobets/71		 90,00	217,5
 2. Ganna Lytvyn/83		 88,50	180,0
 3. Nataliya Minzyanova/63	 89,60	180,0

 

 +90,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Viktoriya Olenytsya/84	121,90	275,0	180,0	252,5	 707,5
						att. 4 263,0
squat
 1. Viktoriya Olenytsya/84	121,90	275,0
bench press
 1. Viktoriya Olenytsya/84	121,90	180,0
dead lift
 1. Viktoriya Olenytsya/84	121,90	252,5

 

MEN

 -52,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Roman Gusak/86		 51,60	185,0	 90,0	175,0	 450,0
 2. Oleksandr Bezyazykov/89	 52,00	145,0	 85,0	145,0	 375,0
 3. Andriy Shelenko/86		 52,00	125,0	 60,0	130,0	 315,0
squat
 1. Roman Gusak/86		 51,60	185,0
 2. Oleksandr Bezyazykov/89	 52,00	145,0
 3. Andriy Shelenko/86		 52,00	125,0
bench press
 1. Roman Gusak/86		 51,60	 90,0
 2. Oleksandr Bezyazykov/89	 52,00	 85,0
 3. Andriy Shelenko/86		 52,00	 60,0
deadlift
 1. Roman Gusak/86		 51,60	175,0
 2. Oleksandr Bezyazykov/89	 52,00	145,0
 3. Andriy Shelenko/86		 52,00	130,0

 

 -56,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Vitaliy Matsak/75		 56,00	225,0	160,0	200,0	 585,0
 2. Volodymyr Postovalov/87	 56,00	175,0	102,5	180,0	 457,5
 3. Roman Kurov/86		 56,00	150,0	 92,5	177,5	 420,0
 - Grygoriy Grygorenko/87	 55,40	155,0	 90,0	165,0	   0
squat
 1. Vitaliy Matsak/75		 56,00	225,0
 2. Volodymyr Postovalov/87	 56,00	175,0
 3. Grygoriy Grygorenko/87	 55,40	155,0
bench press
 1. Vitaliy Matsak/75		 56,00	160,0
 2. Volodymyr Postovalov/87	 56,00	102,5
 3. Roman Kurov/86		 56,00	 92,5
dead lift
 1. Vitaliy Matsak/75		 56,00	200,0
 2. Volodymyr Postovalov/87	 56,00	180,0
 3. Roman Kurov/86		 56,00	177,5

 

 -60,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Vitaliy Teteutsa/67		 60,00	225,0	167,5	232,5	 625,0
 2. Viktor Piskunov/81		 60,00	232,5	150,0	232,5	 615,0
 3. Roman Chyslov/78		 60,00	222,5	142,5	215,0	 580,0
 4. Grygoriy Sarkisyan/63	 59,80	215,0	115,0	235,0	 565,0
 5. Igor Ilchenko/85		 59,70	200,0	122,5	212,5	 535,0
 6. Oleksiy Sashenkov/83	 59,90	205,0	130,0	200,0	 535,0
 7. Petro Tyshchenko/84		 59,40	187,5	127,5	207,5	 522,5
 8. Ivan Chuprynko/86		 60,00	190,0	135,0	197,5	 522,5
 9. Oleksiy Udaltsov/81		 60,00	205,0	120,0	180,0	 505,0
10. Yuriy Vyshyvanyuk/86	 59,40	175,0	120,0	185,0	 480,0
11. Oleksiy Krasovskyy/86	 59,20	190,0	 90,0	160,0	 440,0
 - Sergiy Beldey/82		 58,90	185,0	102,5	205,0	   0
 - Oleksandr Buychenko/82	 59,70	200,0	150,0	242,5	   0
squat
 1. Viktor Piskunov/81		 60,00	232,5
 2. Vitaliy Teteutsa/67		 60,00	225,0
 3. Roman Chyslov/78		 60,00	222,5
bench press
 1. Vitaliy Teteutsa/67		 60,00	167,5
 2. Oleksandr Buychenko/82	 59,70	150,0
 3. Viktor Piskunov/81		 60,00	150,0
dead lift
 1. Oleksandr Buychenko/82	 59,70	242,5	
 2. Grygoriy Sarkisyan/63	 59,80	235,0
 3. Viktor Piskunov/81		 60,00	232,5

 

 -67,50 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Volodymyr Rysev/82		 66,80	250,0	165,0	260,0	 675,0
 2. Arkadiy Shalokha/83		 67,40	245,0	160,0	240,0	 645,0
 3. Artem Postovalov/86		 67,50	250,0	160,0	220,0	 630,0
 4. Dmytro Ubyeykon'/81		 67,20	235,0	157,5	225,0	 617,5
 5. Volodymyr Tsybulko/83	 67,50	235,0	140,0	240,0	 615,0
 6. Roman Murygin/84		 66,80	235,0	130,0	247,5	 612,5
 7. Oleksandr Narkhov/85	 66,80	230,0	127,5	235,0	 592,5
 8. Dmytro Pinchuk/83		 66,10	227,5	110,0	237,5	 575,0
 9. Stanislav Marochko/81	 67,40	215,0	130,0	225,0	 570,0
10. Mykola Volkov/82		 66,80	220,0	127,5	220,0	 567,5
11. Igor Kudrevatykh/86		 67,20	220,0	120,0	215,0	 555,0
12. Andriy Nelypa/86		 67,50	230,0	122,5	200,0	 552,5
13. Oleksandr Pashkov/88	 66,20	210,0	135,0	200,0	 545,0
14. Oleksiy Paramonov/86	 67,30	200,0	135,0	210,0	 545,0
15. Evgeniy Minchenko/83	 66,40	180,0	170,0	185,0	 535,0
16. Pavlo Nagirnyy/85		 67,50	230,0	120,0	180,0	 530,0
17. Andriy Basystyy/84		 66,80	165,0	120,0	200,0	 485,0
18. Andriy Klyukvin/86		 66,30	180,0	 85,0	205,0	 470,0
19. Oleksandr Pinchuk/83	 67,30	155,0	105,0	140,0	 400,0
 - Oleksiy Poznukhov/83	 66,20	230,0	100,0	235,0	   0
 - Oleksandr Ragulin/81	 67,30	---,-	---,-	---,-	   0
 - Andriy Nagirnyy/82		 67,50	250,0	---,-	---,-	   0
squat
 1. Volodymyr Rysev/82		 66,80	250,0
 2. Artem Postovalov/86		 67,50	250,0
 3. Arkadiy Shalokha/83		 67,40	245,0
bench press
 1. Evgeniy Minchenko/83	 66,40	170,0
 2. Volodymyr Rysev/82		 66,80	165,0
 3. Arkadiy Shalokha/83		 67,40	160,0
dead lift
 1. Volodymyr Rysev/82		 66,80	260,0
 2. Roman Murygin/84		 66,80	247,5
 3. Arkadiy Shalokha/83		 67,40	240,0

 

 -75,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Andriy Ivzhenko/77		 74,90	300,0	165,0	272,5	 737,5
 2. Volodymyr Baklyak/77	 75,00	280,0	170,0	262,5	 712,5
 3. Oleg Kurchenkov/86		 74,00	270,0	170,0	270,0	 710,0
 4. Anatoliy Goryachok/79	 72,40	260,0	160,0	285,0	 705,0
 5. Igor Maltsev/80		 73,60	265,0	150,0	260,0	 675,0
 6. Roman Akhlestin/79		 74,60	252,5	200,0	222,5	 675,0
 7. Roman Sobko/83		 74,80	240,0	160,0	255,0	 655,0
 8. Oleksandr Bulayevskyy/77	 74,80	240,0	160,0	250,0	 650,0
 9. Yuriy Tsyba/83		 75,00	230,0	160,0	260,0	 650,0
10. Yuriy Pruzhanskyy/81	 74,20	240,0	147,5	257,5	 645,0
11. Dmytro Kulikov/73		 74,60	230,0	157,5	257,5	 645,0
12. Sergiy Baburin/84		 74,80	260,0	147,5	237,5	 645,0
13. Oleg Borysenko/79		 74,80	220,0	140,0	270,0	 630,0
14. Roman Reshetov/82		 74,60	240,0	170,0	215,0	 625,0
15. Feyruddin Magomedov/83	 72,60	230,0	145,0	230,0	 605,0
16. Oleksandr Stebliy/87	 73,60	215,0	117,5	210,0	 542,5
17. Sergiy Shapka/85		 74,20	215,0	115,0	210,0	 540,0
 - Andriy Opekun/83		 72,50	205,0	---,-	---,-	   0
 - Sergiy Kolesnyk/79		 73,30	255,0	137,5	---,-	   0
 - Sergiy Bortnyk/83		 74,40	240,0	150,0	230,0	   0
 - Viktor Gutsenko/81		 74,40	240,0	160,0	272,5	   0
 - Volodymyr Pirogov/87	 74,80	255,0	165,0	255,0	   0
squat
 1. Andriy Ivzhenko/77		 74,90	300,0
 2. Volodymyr Baklyak/77	 75,00	280,0
 3. Oleg Kurchenkov/86		 74,00	270,0
bench press
 1. Roman Akhlestin/79		 74,60	200,0
 2. Oleg Kurchenkov/86		 74,00	170,0
 3. Roman Reshetov/82		 74,60	170,0
dead lift
 1. Anatoliy Goryachok/79	 72,40	285,0
 2. Viktor Gutsenko/81		 74,40	272,5
 3. Andriy Ivzhenko/77		 74,90	272,5

 

 -82,50 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Mykhaylo Bulannyy/75	 82,20	330,0	215,0	325,0	 870,0
 2. Sergiy Skoryk/70		 82,10	322,5	225,0	287,5	 835,0
 3. Sergiy Taranov/84		 81,90	310,0	210,0	310,0	 830,0
 4. Oleksiy Kryvoshey/83	 81,90	310,0	197,5	282,5	 790,0
 5. Oleksiy Ivchenko/80		 81,20	290,0	187,5	305,0	 782,5
 6. Vasyl Khoroshchak/75	 81,80	275,0	215,0	285,0	 775,0
 7. Oleksiy Savchenko/82	 81,90	302,5	185,0	287,5	 775,0
 8. Mykola Sanin/83		 82,30	280,0	200,0	280,0	 760,0
 9. Andriy Krymov/85		 82,40	270,0	250,0	230,0	 750,0
10. Oleg Semenov/72		 81,80	315,0	160,0	270,0	 745,0
11. Igor Gevko/72		 82,10	270,0	190,0	260,0	 720,0
12. Yriy Tsyvadits/83		 82,20	250,0	175,0	280,0	 705,0
13. Dmytro Pakhalyuk/87		 81,70	250,0	160,0	277,5	 687,5
14. Yaroslav Shpak/83		 81,30	275,0	150,0	250,0	 675,0
15. Dmytro Chumakov/85		 81,80	265,0	140,0	260,0	 665,0
16. Vyacheslav Veligura/83	 81,90	255,0	160,0	250,0	 665,0
17. Oleksiy Bychkov/85		 82,30	250,0	150,0	250,0	 650,0
18. Volodymyr Shutov/84		 81,40	240,0	130,0	230,0	 600,0
19. Oleksandr Petrov/83		 77,70	240,0	130,0	217,5	 587,5
20. Dmytro Khrystov/87		 80,30	220,0	120,0	217,5	 557,5
21. Sergiy Shumylo/86		 80,70	192,5	117,5	210,0	 520,0
 - Oleksandr Yakovchuk/80	 81,60	270,0	162,5	255,0	   0
 - Oleksandr Korotych/83	 81,70	285,0	170,0	270,0	   0
 - Anton Khramov/86		 81,70	240,0	137,5	210,0	   0
 - Andriy Kozhemyako/83	 81,80	240,0	150,0	---,-	   0
 - Oleksiy Kovalev/82		 82,50	250,0	157,5	250,0	   0
squat
 1. Mykhaylo Bulannyy/75	 82,20	330,0
 2. Sergiy Skoryk/70		 82,10	322,5
 3. Oleg Semenov/72		 81,80	315,0
bench bress
 1. Andriy Krymov/85		 82,40	250,0
 2. Sergiy Skoryk/70		 82,10	225,0
 3. Vasyl Khoroshchak/75	 81,80	215,0
dead lift
 1. Mykhaylo Bulannyy/75	 82,20	325,0
 2. Sergiy Taranov/84		 81,90	310,0
 3. Oleksiy Ivchenko/80		 81,20	305,0

 

 -90,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Sergiy Romanenko/72		 90,00	360,0	240,0	315,0	 915,0
 2. Sergiy Pyevnyev/78		 89,40	320,0	252,5	315,0	 887,5
 3. Vadym Dovganyuk/87		 89,80	332,5SJR225,0SJR280,0	 837,5SJR
 4. Kostyantyn Milyutin/78	 89,20	335,0	205,0	280,0	 820,0
 5. Volodymyr Oliyarnyk/83	 87,60	312,5	195,0	302,5	 810,0
 6. Mykhaylo Zhelyazkov/80	 89,20	315,0	200,0	295,0	 810,0
 7. Vyacheslav Kravchenko/69	 90,00	310,0	185,0	307,5	 802,5
 8. Vadym Lozhechkin/84		 89,40	305,0	205,0	275,0	 785,0
 9. Rinat Zaripov/70		 89,80	292,5	192,5	300,0	 785,0
10. Vitaliy Terstuyakh/85	 87,00	285,0	207,5	290,0	 782,5
11. Taras Tarasenko/82		 89,10	290,0	162,5	302,5	 755,0
12. Viktor Marynin/83		 89,80	302,5	185,0	265,0	 752,5
13. Andriy Artyukh/83		 89,00	275,0	170,0	295,0	 740,0
14. Igor Makovetskyy/72		 88,80	290,0	170,0	277,5	 737,5
15. Dmytro Lebedyev/83		 88,90	292,5	162,5	270,0	 725,0
16. Dmytro Voronin/80		 89,30	297,5	155,0	270,0	 722,5
17. Roman Struzhko/71		 89,40	305,0	157,5	260,0	 722,5
18. Sergiy Chornobay/84		 89,50	272,5	175,0	275,0	 722,5
19. Volodymyr Dovgalyuk/84	 90,00	280,0	160,0	282,5	 722,5
20. Oleksiy Soshnikov/77	 84,70	295,0	165,0	250,0	 710,0
21. Volodymyr Rozhanskyy/80	 89,50	255,0	165,0	275,0	 695,0
22. Evgeniy Kuzmin/86		 88,40	260,0	180,0	252,5	 692,5
23. Oleksiy Kuzychkin/74	 88,50	270,0	180,0	240,0	 690,0
24. Dmytro Berkan/78		 89,00	235,0	172,5	265,0	 672,5
25. Vitaliy Penalyuk/83		 90,00	272,5	172,5	225,0	 670,0
26. Maksym Skobolev/84		 88,50	245,0	160,0	250,0	 655,0
27. Oleksiy Shevchenko/84	 89,50	260,0	155,0	237,5	 652,5
28. Mykola Omelyanov/79		 88,90	250,0	150,0	250,0	 650,0
29. Anton Boloshenko/83		 90,00	250,0	110,0	270,0	 630,0
30. Volodymyr Marchenko/86	 88,00	220,0	145,0	245,0	 610,0
 - Dmytro Derevyanko/84	 89,10	280,0	---,-	---,-	   0
 - Sergiy Myshko/85		 89,30	260,0	---,-	---,-	   0
 - Oleksandr Moiseyev/84	 89,40	250,0	155,0	240,0	   0
 - Andriy Pombukhchyy/84	 89,50	252,5	155,0	300,0	   0
squat
 1. Sergiy Romanenko/72		 90,00	360,0
 2. Kostyantyn Milyutin/78	 89,20	335,0
 3. Vadym Dovganyuk/87		 89,80	332,5
bench press
 1. Sergiy Pyevnyev/78		 89,40	252,5
 2. Sergiy Romanenko/72		 90,00	240,0
 3. Vadym Dovganyuk/87		 89,80	225,0
dead lift
 1. Sergiy Pyevnyev/78		 89,40	315,0
 2. Sergiy Romanenko/72		 90,00	315,0
 3. Vyacheslav Kravchenko/69	 90,00	307,5

 

-100,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Oleksiy Nazarenko/77	100,00	355,0	200,0	367,5	 922,5
 2. Mykhaylo Artsymovych/82	 99,40	360,0	220,0	340,0	 920,0
 3. Sergiy Makrushyn/75		100,00	320,0	250,0	337,5	 907,5
 4. Oleksandr Bashkatov/82	 99,60	340,0	220,0	315,0	 875,0
 5. Oleksiy Omelchenko/79	 99,20	325,0	200,0	345,0	 870,0
 6. Anton Yatskov/82		 97,60	330,0	200,0	332,5	 862,5
 7. Vadym Savchuk/82		 97,90	335,0	210,0	290,0	 835,0
 8. Maksym Logosha/81		 97,40	310,0	215,0	300,0	 825,0
 9. Kvicha Khasaya/66		 94,60	285,0	230,0	305,0	 820,0
10. Evgeniy Yeliseev/75		 98,30	290,0	200,0	330,0	 820,0
11. Oleksandr Brykin/83		 99,90	320,0	217,5	280,0	 817,5
12. Ruslan Fisun/77		 98,90	295,0	210,0	260,0	 765,0
13. Dmytro Ryskin/74		 99,30	265,0	230,0	270,0	 765,0
14. Oleksandr Pukovetskyy/76	 94,70	280,0	160,0	315,0	 755,0
15. Volodymyr Yakymenko/77	 98,50	260,0	180,0	305,0	 745,0
 - Valeriy Karpov/84		 99,10	300,0	225,0	280,0	   0
 - Matviy Miridi/87		 99,20	280,0	160,0	260,0	   0
 - Anatoliy Koval/65		100,00	265,0	---,-	---,-	   0
squat
 1. Mykhaylo Artsymovych/82	 99,40	360,0
 2. Oleksiy Nazarenko/77	100,00	355,0
 3. Oleksandr Bashkatov/82	 99,60	340,0
bench press
 1. Sergiy Makrushyn/75		100,00	250,0
 2. Kvicha Khasaya/66		 94,60	230,0
 3. Dmytro Ryskin/74		 99,30	230,0
dead lift
 1. Oleksiy Nazarenko/77	100,00	367,5
 2. Oleksiy Omelchenko/79	 99,20	345,0
 3. Mykhaylo Artsymovych/82	 99,40	340,0

 

-110,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Oleksiy Rokochyy/81		109,80	395,0	270,5OR	370,0	1035,0OR
 2. Roman Voroshylin/83		110,00	383,0JR	250,0	380,0	1012,5
 3. Oleksandr Shepel/87		109,20	360,0	220,0	340,0	 920,0
 4. Andriy Klymenko/85		106,50	330,0	212,5	330,0	 872,5
 5. Oleksandr Pushkar/75	107,30	325,0	207,5	305,0	 837,5
 6. Oleksandr Ayko/83		106,00	315,0	205,0	300,0	 820,0
 7. Sergiy Koshel/78		108,30	300,0	200,0	310,0	 810,0
 8. Dmytro Medyanyk/73		107,60	340,0	200,0	260,0	 800,0
 9. Anatoliy Omelchenko/69	110,00	340,0	180,0	270,0	 790,0
10. Mykola Sokolov/79		106,10	270,0	200,0	250,0	 720,0
11. Igor Tsymbal/83		109,90	270,0	160,0	260,0	 690,0
 - Oleksandr Volosovets/79	107,00	330,0	200,0	330,0	   0
 - Roman Dzyuba/68		109,50	320,0	210,0	300,0	   0
squat
 1. Oleksiy Rokochyy/81		109,80	395,0
 2. Roman Voroshylin/83		110,00	383,0JR
 3. Oleksandr Shepel/87		109,20	360,0
bench press
 1. Oleksiy Rokochyy/81		109,80	270,5JR
 2. Roman Voroshylin/83		110,00	250,0
 3. Oleksandr Shepel/87		109,20	220,0
dead lift
 1. Roman Voroshylin/83		110,00	380,0
 2. Oleksiy Rokochyy/81		109,80	370,0
 3. Oleksandr Shepel/87		109,20	340,0

 

-125,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Evgeniy Yarymbash/83	122,70	395,0	310,0OR	347,5	1052,5
					 att.4 317,5OR
 2. Sergiy Romanchuk/82		124,80	330,0	220,0	360,0	 910,0
 3. Andriy Lyashko/80		118,80	330,0	245,0	320,0	 895,0
 4. Mykhaylo Paller/80		121,30	350,0	255,0	280,0	 885,0
 5. Sergiy Oleolenko/78		125,00	340,0	212,5	320,0	 872,5
 6. Artem Bilyaze/83		116,80	310,0	220,0	310,0	 840,0
 7. Vladyslav Zonenko/75	122,10	320,0	210,0	275,0	 805,0
 8. Feliks Koltakov/74		120,10	320,0	185,0	290,0	 795,0
 9. Andriy Gryn/68		115,90	280,0	210,0	285,0	 775,0
10. Andriy Tkachenko/78		119,20	260,0	230,0	270,0	 760,0
11. Anton Dubrovskyy/86		124,70	300,0	150,0	280,0	 730,0
12. Arkadiy Semko/82		120,50	280,0	190,0	250,0	 720,0
squat
 1. Evgeniy Yarymbash/83	122,70	395,0
 2. Mykhaylo Paller/80		121,30	350,0
 3. Sergiy Oleolenko/78		125,00	340,0
bench press
 1. Evgeniy Yarymbash/83	122,70	310,0OR
 2. Mykhaylo Paller/80		121,30	255,0
 3. Andriy Lyashko/80		118,80	245,0
dead lift
 1. Sergiy Romanchuk/82		124,80	360,0
 2. Evgeniy Yarymbash/83	122,70	347,5
 3. Andriy Lyashko/80		118,80	320,0

 

+125,00 kg.			 b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Volodymyr Muravlev/75	126,50	370,0	310,0OR	375,0	1055,0
						 att.4 385,5
 2. Oleg Bilichenko/80		131,30	370,0	230,0	340,0	 940,0
 3. Vasyl Mezerya/78		132,10	340,0	245,0	330,0	 915,0
 4. Denys Safroniy/79		135,80	390,0	205,0	310,0	 905,0
 5. Roman Grynenko/84		125,90	315,0	200,0	280,0	 795,0
 6. Sergiy Kolchenko/80		137,10	290,0	185,0	280,0	 755,0
 7. Arsen Naboka/86		128,40	265,0	162,5	230,0	 657,5
 - Ivan Golovachenko/84	130,80	360,0	---,-	---,-	   0
 - Maksym Glinchevskyy/83	131,50	265,0	255,0	235,0	   0
squat
 1. Сафроний Денис/79		135,80	390,0
 2. Муравлев Владимир/75	126,50	370,0
 3. Биличенко Олег/80		131,30	370,0
bench press
 1. Муравлев Владимир/75	126,50	310,0OR
 2. Мезеря Василий/78		132,10	245,0
 3. Биличенко Олег/80		131,30	230,0
dead lift
 1. Муравлев Владимир/75	126,50	375,0
 2. Биличенко Олег/80		131,30	340,0
 3. Мезеря Василий/78		132,10	330,0
Notes:
 OR - open national record
 JR - junior national record
SJR - subjunior national record


© 2000 Сергей Рыжук.
Авторские права  принадлежат
Федерации пауэрлифтинга Украины.
Все права защищены.
Пишите по поводу размещения рекламы на сайте ФПУ
Enquire about advertising on the UPF website
© 2000 Sergiy Ryzhuk.
Copyright by
Ukrainian Powerlifting Federation.
All rights reserved.